Çevre Politikamız

ÖZMEN TEKSTİL ÇEVRE POLİTİKASI

 

  • Özmen Tekstil Çevreyi Koruyan, Doğaya Saygılı, Sürdürülebilir olgularını politika olarak benimsemiştir.
  • Çevre Politikası Avcılar tesisimizdeki bütün faaliyetleri kapsamaktadır.
  • Doğal kaynakları koruyarak en verimli şekilde kullanacaktır.
  • Çevre Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymak ve uluslararası standartlar ile en iyi uygulamaları gerçekleştirmeyi amaçlar.
  • Atıkların mümkün olduğunca kaynağında ayrıştırılmasını, azaltılmasını, yeniden kullanımını, geri kazanımını ve geri dönüşümünü sağlayacaktır.
  • Tüm çalışanlarımıza verilen eğitimler ile sürdürülebilir çevre bilincini oluşturmak ve geliştirmeyi, çevresel ve sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırmayı amaçlar.
  • Olası çevresel etkileri tasarım aşamasından ömür çevrimi sonuna kadar kontrol altında tutarak azaltacaktır.
  • Çevre Politikası’nı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde yenileyerek, iyileştirmelerin sürekliliğini sağlayacak ve alınan kararların takipçisi olacaktır.

 

Hazırlayan: Alev ÇIRTLIK – Çevre Danışmanı 29.11.2019